Vilkår og betingelser


Time@web ApS
Dam Enge 28
3660 Stenløse, Danmark
CVR: 27587054 

Vi, os, vores referere altid til Time@Web ApS som firma eller Timeatweb.com som service. Timeatweb.com indvilliger i at levere tjenester til abonnenten, underlagt følgende servicevilkår. Anvendelse af Timeatweb.com tjenesten udgør accept og enighed til følgende servicevilkår. Vi forbeholder os ret til at ændre vores servicevilkår uden varsel.
 

Anvendelse af serviceydelser

Du kan bruge vores tjenester, forudsat at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt og er ikke afskåret fra at modtage sådanne ydelser i henhold til lovgivningen i Danmark eller andre jurisdiktioner. For at få adgang til vores tjenester, er du forpligtet til at give aktuelle og faktuelle identifikation, kontakt og andre oplysninger som en del af registreringsprocessen. Du er ansvarlig for fortroligheden af dine kontooplysninger og for alle aktiviteter, der foregår under din konto. Du er alene ansvarlig for alt indhold på din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade som følge af din mangel på at give os præcise oplysninger eller for at holde din konto sikker.
 

Acceptabel adfærd

Du er ansvarlig for de handlinger alle brugere af din konto og alle data, der er skabt, lagret, vises af, eller overføres af din konto, mens du bruger Timeatweb.com. Du vil ikke deltage i aktiviteter, der forstyrrer eller afbryder Timeatweb.com's tjenester.
 

Forbudt brug

Du accepterer, at nogen af ​​de nedenstående aktiviteter betragtes forbudt brug og vil resultere i suspension øjeblikkelig konto eller annullering uden restitution og muligheden for, at Timeatweb.com kan pålægges gebyrer og / eller forfølge civile retsmidler uden at give forudgående varsel. Timeatweb.com må kun anvendes til lovlige formål. Transmission, distribution eller lagring af alle oplysninger, data eller materiale i strid med loven i Danmark, eller af den fælles lov, er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, materiale beskyttet af ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder. Timeatweb.com må ikke anvendes til at lette overtrædelse af disse love på nogen måde. Andre aktiviteter set som ulovlige eller skadelige: Deltagelse i aktiviteter der er skadelige for driften af Timeatweb.com eller Timeatweb.com's kunder.
 

Fakturering og betaling

Du accepterer, at Timeatweb.com debitere dit kreditkort månedligt, årligt eller efter et andet aftalt grundlag forud for levering af tjenesteydelserne. Tjenesten kan blive afbrudt på alle konti der når 10 dages restance. Abonnenten er klar over, at Timeatweb.com fremadrettet kan ændre de angivne priser og afgifter fra tid til anden. Timeatweb.com er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra bankgebyrer, renteudgifter, finansieringsomkostninger eller andre gebyrer som følge af abonnementsordningen der indgåes med Timeatweb.com. Valutakursafregning vil være baseret på aftaler mellem dig og udbyderen af dit kreditkort.
 

Support afgrænsninger

Timeatweb.com, yder teknisk support til vores abonnenter via e-mail, chat og telefon. Timeatweb.com giver support i forbindelse med din Timeatweb.com konto, opsætning, og daglig anvendelse. Timeatweb.com yder ikke teknisk support til dine kunder.
 

Annullering af konto eller suspension

Timeatweb.com forbeholder sig ret til at opsige tjenesten uden varsel for fortsatte og gentagne overtrædelser af vilkårene for tjenesten. Hvis der opdages upassende aktivitet, vil alle konti tilhørende kunden blive deaktivet, indtil en undersøgelse er afsluttet. Anmeldelse til kunden er ikke sikret. I ekstreme tilfælde vil retshåndhævere blive kontaktet vedrørende aktiviteten. Kunden vil ikke blive krediteret for den tid kundens konto/konti er suspenderet. Hvis det på noget tidspunkt bliver det nødvendigt for Timeatweb.com at annullere en kundes service uden årsag, vil Timeatweb.com give 10 dages varsel.
 

Binding og opsigelse

Du kan opsige dit abonnement til enhver tid ved hjælp af linket "Slet konto" placeret under "Firma indstillinger"/"indstillinger". Opsigelse af tjenesten fritager ikke kunden for ansvaret af betaling af alle skyldige omkostninger. Hvis du opsiger dit abonnement, vil dette udløbe ved enden af den aktuelle abonnementsperiode.
 

Backup

Timeatweb.com foretager løbende backup af data for at sikre datatab i forbindelse med eventuelle nedbrud eller lign.. Timeatweb.com er ikke ansvarlige for bevarelsen af abonnent data efter abonnements ophør. Timeatweb.com har intet ansvar for data, der kan gå tabt i forbindelse med server nedbrud og eller hacker angreb.
 

Ansvarsbegrænsning

Timeatweb.com's medarbejdere, agenter, partnere, leverandører eller indholdsleverandører, samt enhver anden person tilknyttet, kan på ingen måde blive holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle skader eller tab der direkte eller indirekte har tilknytning til de services der tilbydes. Dette omfatter forkerte data ved faktureringer, tabt arbejdsfortjeneste, tabt fortjeneste, goodwill eller data.
 

Meddelelser

Du accepterer, at Timeatweb.com kan give dig meddelelser, vedrørende ændringer i servicevilkårene, via e-mail, almindelig post eller opslag på Timeatweb.com.
 

Forældelsesfrist

Du accepterer, at uanset vedtægter eller lov om det modsatte, ethvert krav eller sagsanlæg, der udspringer af eller i forbindelse med brug af Timeatweb.com's tjenester eller servicevilkår skal indgives inden for et (1) år efter et sådant krav eller årsag til handling opstod.