Underdatabehandlere

Nedenstående underleverandører kan få adgang til vores kunders persondata. Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af disse underdatabehandlere.

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af nedenstående underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling end aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.

Denne liste er sidst opdateret 21/05-2018.

Hvis der tilføjes nye underleverandører til denne liste vil alle kunder blive orienteret herom.
 
Leverandør Land Lovligt grundlag Funktion Beskrivelse af behandling
Stripe USA Privacy Shield Abonnementsbetaling Stripe benyttes til at håndtere abonnementsbetalinger. Stripe har adgang til betalingsoplysninger på betalinger foretaget her på siden.
DigitalOcean England   Hosting af servere DigitalOcean benyttes til server hosting, og opbevaring af alle persondata.
Mailgun USA Privacy Shield E-Mail udsendelser Mailgun benyttes til udsendelse af mails fra systemet. Mailgun har adgang til indholdet i alle mails der afsendes fra systemet.
Sproom.net Danmark   Fakturering Sproom.net benyttes til afsendelse og modtagelse af EAN faktura.
GitHub USA Privacy Shield Versionsstyring GitHub benyttes til versionsstyring. GitHub har ikke adgang til persondata